Disclaimer 2016-06-04T21:18:39+01:00

Algemene Voorwaarden

Het onderstaande is van toepassing op de website op het domein wincasinobonus.nl. Door site te gebruiken stemt u in met deze Algemene Voorwaarden.

De content is door het team van Wincasinobonus.nl met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks aanvaardt Wincasinobonus.nl op geen enkele wijze aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde, noch over de gevolgen die u als gebruiker zelf tot stand brengt.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de content maken inbreuk op de van kracht zijnde intellectuele rechten en is derhalve niet toegestaan.

Toestemming tot het gebruik van (delen van) content op www.casinobonus.nl op publiekelijk toegankelijke plaatsen is uitdrukkelijk voorbehouden aan Wincasinobonus.nl en kan door derden alleen na schriftelijke toestemming worden gebruikt.

2. Deelnemen aan Kansspelen op Internet

2.1 Het deelnemen aan kansspelen op internet is geheel eigen verantwoordelijkheid. Volgens de wet op kansspelen is het alleen gelicenseerde aanbieders toegestaan om kansspelen aan u aan te bieden. Op het moment da u de website Wincasinobonus.nl verlaat en u dus op een andere website terecht komt, dient u te zich te beseffen dat u op een buitenlandse website speelt. De mogelijke acties en gevolgen die hieruit kunnen voortvloeiende vallen als zodanig buiten het Nederlands recht. De meeste kansspelwebsites in het buitenland zijn namelijk gelicenseerd in Curacao, het Verenigd Koninkrijk of Malta en het lokaal recht is dan van toepassing.

2.2 Als inwoner van de Nederlandse staat (Nederlands staatsburger) bent u verantwoordelijk voor op het opgeven van mogelijke winsten afkomstig uit kansspelen (op internet). De ondergrens van dit bedrag ligt op 449 Euro. Over alle behaalde winst daarboven dient kansspelbelasting betaalt te worden, dat momenteel in Nederland op 29% ligt.

2.3 Veel van de aanbieders die op Wincasinobonus.nl worden gepromoot zijn niet gelicenseerd in Nederland en dus kunnen wij u niet verzekeren dat de kwaliteit van toezicht op eerlijkheid, verslaving en andere eisen die in Nederland wellicht zouden gelden, hier op dezelfde wijze wordt nageleefd. U dient hier als gebruiker te allen tijde zo goed mogelijk op te letten. Deze omgevingen dienen naar onze mening te zijn voorzien van belangrijke certificaten die de veiligheid en eerlijkheid waarborgen (fair play) en een goede mate van veiligheid te bieden (SSL-encryptie). Daarnaast zouden deze omgevingen een beleid moeten tonen dat verslaving tegengaat door waarschuwingen te geven bij excessieve handelingen (denk aan langdurig spelen, hoge stortingen, meerdere substantiële stortingen achter elkaar). Wincasinobonus.nl probeert hierin al een schifting te maken maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebrek aan informatie of onjuistheid van informatie.

3. Wet op Kansspelen

3.1 In Nederland is er sinds 1964 een wet op de kansspelen. Voor meer informatie over deze wet kunt u terecht op deze website.

3.2 Als inwoner van Nederlander en houder van de Nederlandse nationaliteit valt u onder de wet zo lang u hier in Nederland verblijft of Nederland actief bent. Op Wincasinobonus.nl treft u links aan naar buitenlandse websites en applicaties en bevindt u zich op dat moment dus niet meer enkel binnen de kaders van de Nederlandse wet.

3.3. De wet op de Kansspelen wordt gehandhaafd en er vindt toezicht plaats door de Kansspelautoriteit. Het is de taak van de kansspelautoriteit, en niet van Wincasinobonus.nl om toezicht te houden en naleving van de kansspelwet te monitoren. Wincasinobonus.nl biedt om deze reden geen links aan naar omgevingen met een Nederlandse domeinnaam.

4. Deze website (www.wincasinobonus.nl)

4.1 Op Wincasinobonus.nl is informatie te vinden over online casino aanbiedingen, spellen, aanbieders en aanverwante informatie. Wincasinobonus.nl heeft naast een Nederlandse domeinnaam ook een internationale domeinnaam (www.winningcasinobonus.com) en richt zich dan ook niet expliciet en zeker niet uitsluitend op Nederlanders. Het is onze intentie om internationaal te opereren en daar vallen alle Nederlandssprekende en Vlaamssprekende mensen ook onder.

4.2 Links naar andere websites: www.wincasinobonus.nl maakt gebruik van advertenties van derden op www.wincasinobonus.nl ter ondersteuning van de informatie op onze website. Sommige van deze adverteerders kunnen gebruik maken van web-technologieën, zoals scripts en cookies. U dient zich als gebruiker hiervan bewust te zijn.

4.3 www.wincasinobonus.nl bevat links waarmee u www.wwwcasinobonus.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. www.wincasinobonus.nl heeft geen invloed op de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. De kans is dan ook groot dat deze websites van derden er een eigen privacy policy op nahouden. Wincasinobonus.nl kan dan ook geen enkele verantwoordelijkheid danwel aansprakelijkheid accepteren voor de werking van deze websites noch voor de content die op deze websites wordt getoond. Wij raden u dan ook aan het privacybeleid op de websites die u bezoekt te raadplegen.

4.4. www.wincasinobonus.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt daarnaast lang niet altijd de mening van Wincasinobonus.nl.

4.5. Aansprakelijkheid en schade. Wincasinobonus.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die mogelijk is ontstaan door het gebruik van de op www.wincasinobonus.nl aangeboden informatie. Aan de inhoud van www.wincasinobonus.nl kunnen daarnaast op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt in welke vorm dan ook.

4.6. Informatie op website www.wincasinobonus.nl. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op www.wincasinobonus.nl foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Wincasinobonus.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of gedateerde informatie of gegevens.

4.7 Indien u informatie tegenkomt die naar uw mening niet volledig, correct of actueel is, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de webmaster (info@wincasinbonus.nl). Daarnaast kan het zijn dat u informatie tegenkomt die u passend vindt voor Wincasinobonus.nl, dit horen wij dan graag van u. Door bijdragen van onze bezoekers kunnen wij onze website verbeteren.

5. Gokverslaving

Bij het informeren over het spelen in een online casino hoort ook een pagina waar mensen gewaarschuwd dienen te worden over de risico’s van het spelen in een online casino.

5.1 Verantwoord spelen bij buitenlandse aanbieders van kansspelen. Onder verantwoord spelen wordt verstaan dat men het speelgedrag onder controle heeft en dat het gokken geen negatieve invloed heeft op uw functioneren en uw sociale bestaan.

Enkele bekende richtlijnen om gokverslaving te voorkomen en uw spelgedrag onder controle te houden zijn:

  • Speel met een budget dat in verhouding staat tot uw verplichte uitgaven.
  • Spreek een limiet met uzelf af wat u maximaal wilt besteden voor een bepaalde tijdsperiode en houd u daar te allen tijde aan.
  • Speel uitsluitend met geld dat u kunt missen, leen nooit geld om te gokken en al helemaal niet in het heetst van de strijd (Dus wanneer u aan het gokken bent)
  • Houd precies bij wat u aan gokken besteedt en tel alle uitgaven die ook maar enigszins gerelateerd zijn aan gokken mee (loterijen, online casino, etc)
  • Speel nooit wanneer u onder invloed bent van drank, drugs, zware medicijnen of wanneer u mentaal niet sterk bent (stress, depressie, vermoeidheid)

5.2 Zoek tijdig hulp bij mogelijke gokverslaving. Merkt u dat u tijdens het spelen moeilijk maat kun houden. Gaat u regelmatig in de fout en wordt het spelen dwangmatig? Neem dan direct contact op met een hulpinstantie ondanks dat u zich mogelijk schaamt en/of schuldig voelt.