privatisering holland casino in 2020

Nederlandse regering wil Holland Casino in 2020 privatiseren

De Nederlandse regering wil in 2020 de privatisering van de door de staat gerunde casino-exploitant Holland Casino, voor elkaar hebben. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel zei woensdag tijdens een Tweede Kamer-overleg dat de geplande privatisering medio 2020 afgerond zou kunnen zijn.

Vorig jaar keurde de Tweede Kamer de voorgestelde privatisering van Holland Casino al goed. De casino-exploitant is de enige die alle casino-spellen mag aanbieden op de Nederlandse markt. Het is dus de enige aanbieder van populaire tafelspellen zoals roulette, blackjack en baccarat. Holland Casino exploiteert momenteel 14 casino’s in heel Nederland. Snel herhaalde op woensdag het standpunt van de vorige regering dat casino-eploitatie niet langer een prioriteit is voor het Nederlandse kabinet. Desondanks zullen in de toekomst zowel de overheid als de bevoegde instanties nog steeds toezicht houden op de casino-industrie en zullen alle operaties die in strijd zijn met de wet bestraft worden.

De staatssecretaris van Financiën verklaarde maandag verder dat de voorbereidingen voor de toekomstige privatisering al zijn begonnen en het is nu aan de eerste kamer om alles goed te keuren.

Verwachte voordelen van de privatisering van Holland Casino

Zoals vermeld, bezit Holland Casino momenteel 14 panden in heel Nederland. Op basis van een wet die de Tweede Kamer vorige februari heeft goedgekeurd, zullen de panden op een bepaalde manier worden opgesplitst en afzonderlijk aan geïnteresseerde bedrijven worden verkocht. Tien van de bestaande casino’s zullen deel blijven uitmaken van Holland Casino en zullen als één bedrijf worden verkocht. Er moet nog worden bepaald welke tien filialen operationeel zullen blijven onder het merk Holland Casino. De andere vier casino’s zullen afzonderlijk worden verkocht. Bovendien zullen twee nieuwe casinovergunningen worden uitgegeven voor land-based casino’s op nog nader te bepalen locaties. De privatisering zal naar verwachting rond de € 1 miljard gaan opleveren voor de Nederlandse schatkist.

Volgens de bepalingen van het wetsvoorstel zouden toekomstige eigenaren van casino’s verplicht kunnen worden om het huidige personeelsbestand te behouden. Andere belangrijke bepalingen in de wet zijn onder meer dat het bedrijf dat de tien Holland Casino’s zal overnemen niet in aanmerking komt voor een van de twee nieuwe licenties die worden uitgegeven en ook de vier andere casino’s niet mag kopen.

Het wetsvoorstel en de resultaten van de uitvoering ervan zullen vijf jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel door de Nederlandse overheid worden geëvalueerd. De eerste kamer moet nog altijd stemmen over de nieuwe wet op de kansspelen en het is nog altijd onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Wellicht dat hier nu wat vaart achter wordt gezet aangezien de regering duidelijk probeert de privatisering van Holland Casino in de komende twee jaar af te ronden.