ksa leidraad zorgplicht online kansspel aanbieders

Leidraad zorgplicht voor aanbieders

De KSA heeft met de nieuwe gokwet bijzonder veel aandacht voor het welzijn van de online speler en dat is natuurlijk een goede zaak. Hoewel wij bij Wincasinobonus denken dat niet alleen goede voorlichting en monitoring maar ook maatregelen zoals bijvoorbeeld het verplicht stellen van manual flushing in het voordeel werken van de online speler, denken we dat de KSA hier goed werk verricht.

De KSA heeft onlangs een uitgebreidere toelichting gegeven op de Leidraad Zorgplicht die zal gaan gelden voor elke kansspel aanbieder. Hiermee begint de nieuwe wet op de kansspelen meer en meer vorm te krijgen waarvan deze zorgplicht een belangrijk onderdeel is. In de nieuwe wet op de kansspelen staat dat elke aanbieder een zorgplicht heeft. Nu klinkt dat nog weinig concreet en dus is dit duidelijker op papier gezet in de Leidraad Zorgplicht.

Om het welzijn van de online speler nog meer te waarborgen, komt de KSA om op 1 juli 2019 met de Leidraad Zorgplicht. Met dit 24 pagina’s tellend document geeft de gokwaakhond aanbieders handvatten om te voldoen aan hun wettelijke zorgplicht. Voor ons een reden om eens in dit document te duiken en een aantal belangrijke punten op een rij te zetten.

In het document wordt begonnen met het volgende: “Consumenten die willen deelnemen aan kansspelen zijn zelf verantwoordelijk voor hun handelen. Maar ook de kansspelvergunninghouder heeft verplichtingen: hij moet consumenten juiste en betrouwbare informatie geven, verslaving zoveel mogelijk voorkomen (via het toegangsbeleid en verantwoord aanbod) en klachten/opzeggingen behoorlijk afhandelen. Dit alles wordt ook wel de (wettelijke) zorgplicht genoemd.”

Een belangrijke groep die valt onder de zorgplicht voor kansspelaanbieders zijn minderjarigen. Aanbieders worden verplicht om heldere en betrouwbare informatie verschaffen waarbij dus ook expliciet gewezen moet worden op de risicho’s van kansspelen en dat deze spelen geheel willekeurige uitkomsten hebben. De KSA richt zich in zijn maatregelen wel heel sterk op de short odds-kansspelen en dat is ook logisch omdat de kans op verslaving bij deze vorm van kansspelen nu eenmaal groter is. Deze kunnen worden beschouwd als kansspelen waar er een korte tijd ligt tussen het moment van spelen en de uitkomst zoals slot games en tafelspellen. Bij dit soort kansspelen moet een aanbieder maatregelen nemen als duidelijk is dat de speler in kwestie problematisch gedrag vertoont. Bij de long odds-spellen zoals loterijen, is verslaving veel minder waarschijnlijk.

Dat de KSA de Leidraad Zorgplicht belangrijk vindt, blijkt wel uit het feit dat er zelfs een animatiefilmpje van gemaakt is waarin op een eenvoudige manier wordt uitgelegd wat het betekent.

 
Er worden 10 aanbevelingen gedaan die zijn onderverdeeld in een viertal categorieën:

  • Informeren van deelnemers
  • Toegang tot het spel of de speellocatie (18+)
  • Verantwoordelijk aanbod
  • Klachten en stopzetten van deelname

Bij het checken van de licentiehouders door de KSA gelden de wettelijke bepalingen en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. Die zijn ook in het document opgenomen. Daarnaast wordt in de Leidraad Zorgplicht ook getoond hoe de aanbieders in de praktijk invulling kunnen geven aan de zorgplicht. Al met al begint de nieuwe wet en alles wat hiermee te maken heeft, meer en meer vorm te krijgen en dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Wat dit gaat betekenen voor de balans tussen spelen bij de gelicenseerde online casino’s en toch uitwijken naar niet gereguleerd aanbod – wat er altijd zal zijn – zal in grote mate afhangen van de manier waarop er met spelers wordt omgegaan. Dit zullen we vanaf 2021 gaan zien want de verwachting is dat de wet dan daadwerkelijk in werking zal treden.