gaming conference online gambling amsterdam 2019

Eerste Nederlandse online casino’s per 1 januari 2021 online

Onlangs vond in de Koepelkerk in Amsterdam de conferentie Gaming in Holland 2019 plaats. René Jansen, voorzitter van de KSA, en Dennis van Breemen, ambtenaar bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, gaven een uitgebreide update over de stand van zaken met betrekking tot de wetgeving in Nederland. In februari 2019 is de Wet Kansspelen op Afstand aangenomen door de Eerste Kamer en dus is er werk aan de winkel. Waar veel online casino’s vooral benieuwd naar zijn, is hoe de betrouwbaarheid van potentiële vergunninghouders getoetst gaat worden en wie er dus wel en niet in aanmerking komen voor een vergunning.

Partijen die interesse hebben in een vergunning voor de Nederlandse markt, kunnen dit tot uiterlijk 21 juni 2019 kenbaar maken. De vraag is hoeveel partijen zich dan hebben aangemeld en hoe het toekennen van de vergunningen dan zal gaan verlopen. Duidelijk is ook al dat een vergunning zeker niet gratis zal zijn.

De nieuwe Wet Kansspelen op Afstand zal per 1 juli 2020 in werking treden en de Kansspelautoriteit trekt zes maanden uit voor het beoordelen van vergunningsaanvragen. Jansen gaf aan dat de nieuwe wet ervoor moet zorgen dat online spelers bij eerlijke en gereguleerde partijen terecht kunnen, hij benadrukte dat met de nieuwe wet de illegale casino’s zeker niet met rust gelaten zullen worden.

Vanuit de KSA zijn er al een aantal vergunningsvereisten opgesteld, waaronder:

  • Er zal 29% kansspelbelasting afgedragen moeten gaan worden.
  • Er zal een fee betaald moeten gaan worden voor een vergunning
  • De Kansspelautoriteit krijgt toegang tot de spelersdatabase van een casino met vergunning, zodat de Kansspelautoriteit vergunninghouders kan monitoren.
  • Casino’s die in aanmerking willen komen moeten zich aantoonbaar aan de regels gehouden hebben in de aanloop naar legalisering. Dit is voortgekomen uit de motie Bouwmeester/Postema.
  • Casino’s met een vergunning zijn verpicht om spelers mogelijkheden te bieden om via hun account limieten in te stellen zoals inzetlimieten, speeltijd en stortingslimieten. We zijn benieuwd of hier manual flushing ook aan toegevoegd zal gaan worden.

Regels zijn regels, ook nu de wet nog niet ingegaan is

Er zijn nu al operators die op het strafbankje zitten en ook al een boete hebben ontvangen. Deze partijen zullen volgens Jansen dan ook minder kans maken op een vergunning. Maar ook andere operators, die nog geen boete hebben ontvangen, kunnen een aantekening krijgen als ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Belangijk hierbij is vooral dat er niet actief is gepromoot is richting Nederlandse spelers door onder andere het aanbieden van Nederlandse betaalmethode iDeal en het aanbieden op sites met Nederlandse domeinnamen. Operators die zich nu al niet aan de regels houden, hoeven straks nergens op te rekenen.

De KSA vraagt van toekomstige vergunninghouders dat ze volledige medewerking zullen verlenen in aanloop naar de invoering van de Wet Kansspelen op Afstand. Op 21 juni sluit de inschrijving en zal de KSA starten met onderzoek naar de aangemelde operators. Er wordt dan ook duidelijk hoe groot de interesse is voor vergunningen voor de Nederlandse markt, de verwachting is dat die flink zal zijn. Als voorbeeld wordt Zweden genoemd waar het aantal geinteresseerden twee keer zo groot bleek te zijn dan vooraf ingeschat.

Dennis van Breemen, ambtenaar bij het ministerie van Veiligheid & Justitie, houdt zich bezig met de ‘lagere regelgeving’ omtrend de nieuwe wet. Zijn afdeling zal zich bezighouden met de volledige inhoud van de wet en alle daarbij behorende details. Deze regelgeving zal eind juni openbaar worden gemaakt en dan is er gelegenheid voor alle betrokkenen om hierop te reageren.

Holland Casino ook online

Een van de operators die zeker actief zal zijn, is natuurlijk Holland Casino. Directeur van Lambaart gaf aan zeker een vergunning aan te vragen en als een van de eerste legale Nederlandse casino’s online te willen. Ook voor online heeft het staatscasino grote plannen en wil het in ieder geval met een live casino, sports betting, slots, bingo en poker online gaan. Hiermee zal Holland Casino zich vol in de online arena begeven temidden van alle grote concurrenten. Tot die tijd verwacht Lambaart wel dat de controle op partijen die het niet zo nauw nemen met de regels, onverminderd doorgaat.

Reclame voor online casino’s en sportsbetting

Wat verder nog interessant gaat worden, is hoe er omgegaan zal gaan worden met de mogelijkheden tot adverteren. Online casino’s commercials gaan we zeker niet zien voor het Jeugdjournaal, maar de vraag is of operators uberhaupt op TV mogen adverteren. Daarnaast hebben we ook nog iets als clubsponsoring en hoe zal dit online gaan verlopen want ook daar zijn er mogelijkheden te over voor online operators om te adverteren.