gamen en gokken steeds meer met elkaar verweven

Games en kansspelen steeds meer gecombineerd

We schreven al eerder over de explosieve groei van de esports industrie en de daarmee gepaard gaande groeiende gokindustrie waarbij spelers en fans wedden op de uitkomst van dit soort toernooien. Online zien we ook een toenemende mate van het verweven raken van games en kansspelen. Op sites waa spelletjes worden aangeboden, kun je vaak al links naar gokspellen vinden, maar binnen de games zelf komen gokelementen ook steeds vaker voor. Volgens de KSA maakt zelfs één op de twee gamende jongeren vroeg of laat de overstap van online gamen naar online gokken. De jongeren zien deze geleidelijke overgang nauwelijks omdat het plaats vindt tijdens het gamen.

Verslavingsdeskundige Dick de Bruin van CVO constateert dat er in het digitale domein in toenemende mate sprake is van mengvormen van gamen en gokken. Ook zijn beide lang niet altijd van elkaar gescheiden terwijl het beleid van de overheid stelt dat dit wél het geval moet zijn. In het digitale domein is deze scheiding ver te zoeken. Bij eSports bijvoorbeeld, kan zowel worden gespeeld als gegokt. In games duiken gokelementen op, bijvoorbeeld loot boxes, waar wij eerder over schreven.

Gamen is misschien wel de populairste activiteit onder jongeren en jongvolwassenen. Overmatig gamen kan leiden tot psychologische en/of sociale problemen. Naar schatting vertoont 3 tot 5 procent van de 12-16 jarigen risicovol gamegedrag; bij minder dan 1 procent zou zelfs sprake zijn van een gameverslaving.

Helft stapt over van gamen naar gokken

Vrijwel alle jongeren zijn van mening dat zowel het spelen van social games als kansspelen risico’s met zich meebrengt. Die risico’s bestaan in beide gevallen uit de verslavende werking ervan en (te) veel geld uitgeven. De verslavende werking van social games zit in het steeds beter willen worden, de virtuele beloning die je krijgt als je een bepaald niveau bereikt, de wil om te winnen en de aantrekkelijkheid van het spel. Voor sommige jongeren geldt daarnaast dat ze groepsdruk voelen (games worden nogal eens in teamverband gespeeld). Het meest verslavende aspect van kansspelen zit vooral in – steeds weer – de hoop een groot bedrag te winnen. Voor zowel games als kansspelen geeft ongeveer de helft van de jongeren aan niet of nauwelijks informatie te ontvangen over de risico’s van het spelen. Als ze informatie krijgen, zijn ouders de belangrijkste informatiebron.
Overeenkomsten

Uit een onderzoek van Intraval blijkt verder dat de meeste jongeren overeenkomsten én verschillen zien tussen social games en kansspelen. De overeenkomsten: het is beide een spel, beide kunnen alleen en in groepsverband worden gespeeld, beide zijn een sociale activiteit en in beide zitten aspecten van gokken. Wat dit laatste betreft werden vaak loot boxes genoemd. In veel games zitten dergelijke schatkistjes. De inhoud maakt het spel soms alleen mooier, soms wordt de kans op winnen groter. Op wat er in zo’n loot box zit, is geen invloed uit te oefenen. De Kansspelautoriteit waarschuwde eerder voor loot boxes. Uit onderzoek bleek dat een aantal loot boxes strijdig is met de Wet op de kansspelen.

Verschil tussen social games en kansspelen

Het belangrijkste verschil tussen social games en kansspelen is volgens de geïnterviewde jongeren dat deelnemers aan kansspelen veel meer zijn gericht op het winnen van geld. Een tweede verschil is dat kansspelen alleen kunnen worden gespeeld als geld wordt ingezet, terwijl geld inzetten bij social games een optie is. De reden om een social game te spelen, is dan ook een andere dan die om mee te doen aan een kansspel.

De Kansspelautoriteit ziet naar aanleiding van beide onderzoeken een aantal risico’s. Zo is het de vraag of jongeren, vooral als ze risicovol en/of problematisch speelgedrag vertonen, onderscheid kunnen maken tussen gamen en gokken. Dat risico wordt groter, nu de scheidslijn tussen gamen en gokken steeds onduidelijker wordt. De Kansspelautoriteit ziet enkele aanknopingspunten om de risico’s te beperken. Dat zijn: het scheiden van het digitale aanbod van games en kansspelen; verplichtingen aan de reclame van games met gokelementen; verplichtingen voor de leeftijdsclassificatie van games met gokelementen; en voorlichting aan ouders en scholen over de risico’s van kansspelen en games met gokelementen.

Lootboxen

De KSA heef enige tijd ook aangekondigd in actie te komen tegen spelontwikkelaars die lootboxen aanbieden in hun games. Lootboxen zijn virtuele schatkisten waarvoor betaald kan worden. Die kosten zijn vaak maareen paar euro en hiervoor krijg je virtuele voorwerpen die je als speler voordelen in het spel bieden. Van tevoren is voor de speler niet bekend wat er in zo’n lootbox zit en daarmee is de aankoop dus een gok. Wanneer de box niet blijft te bevatten waar de speler op hoopt, is er de kans dat de speler meer boxen zal kopen om uiteindelijk geluk te hebben.

Hier komt nog bij dat de virtuele objecten ook steeds vaker verkocht worden via online marktplaatsen. Dat veel videogames worden gespeeld door minderjarige spelers zet terecht kwaad bloed bij zowel de Kansspelautoriteit als de politiek. Er zijn nog geen spellen bij naam genoemd, maar in de wandelgangen horen we dat in ieder geval FIFA18 onder de loep ligt. Er zijn ook gameontwikkelaars die na een waarschuwing maatregelen hebben genomen. Zo heeft gameontwikkelaar Valve heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat voorwerpen uit Counter-Strike: Global Offensive en Dota 2 niet meer op een online marktplaats kunnen worden verhandeld.

Boetes voor overtreders?

Ontwikkelaars die de waarschuwingen hebben genegeerd, lopen nu kans op zeer hoge boetes van de Nederlandse waakhond die volgens ingewijden kunnen oplopen tot miljoenen. De KSA geeft aan de komende tijd bezig te zijn om te onderzoeken of de regels nog steeds worden overtreden. Mocht dit het geval zijn, dan zou er zomaar een boete kunnen worden uitgedeeld die kan oplopen tot 10% van de mondiale omzet. Voor een gameontwikkelaar als Electronic Arts (EA), dat FIFA18 heeft geproduceerd, zou op papier dus een boete kunnen dreigen van zo’n 400 miljoen euro. Ook in België worden er maatregelen genomen. Als de games niet worden aangepast, dan dreigen daar boetes van maximaal 1.6 miljoen euro, maar kunnen er ook gevangenisstraffen worden uitgedeeld van 10 jaar. Zowel de Nederlandse KSA als de Belgische Kansspelcommissie nemen deze kwestie dus hoog op, iets wat naar onze mening terecht is omdat gokken en kansspelen niet moeten worden bevorderd onder jongeren. Dat het laatste woord hier nog niet over gezegd wordt, is duidelijk en wellicht wordt er binnenkort een partij als voorbeeld gesteld.